Beantwoording Kamervragen over subsidie voor ontwikkelingsprojecten van Heineken in Afrika

Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Voordewind en Gesthuizen (CU en SP) over Subsidie voor ontwikkelingsprojecten van Heineken in Afrika.