Kamerbrief over stand van zaken gesprekken over legaal gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal

Minister Van der Steur (VenJ) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de gesprekken tussen rechthebbenden en internet serviceproviders over de mogelijkheden om illegaal downloaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal tegen te gaan en tegelijkertijd het aanbod van legaal materiaal te vergroten.