Kamerbrief over toetreding Nederland tot het Unesco Verdrag inzake cultureel erfgoed onder water 2001

Minister Bussemaker (OCW) informeert de Tweede Kamer over de conclusies van het onderzoek naar ratificatie van het UNESCO Verdrag inzake cultureel erfgoed onder water uit 2001.