Kamerbrief over pachtnormen 2016 en voortgang herziening pachtstelsel

Staatssecretaris Van Dam (EZ) informeert de Tweede Kamer over de pachtnormen 2016 en de voortgang van de herziening van het pachtstelsel.