Kamerbrief over uitvoering motie inventarisatie voedingsconcepten

Minister Schippers (VWS) stuurt een brief aan de Tweede Kamer bij het rapport ‘Voedingsconcepten in de Nederlandse ziekenhuizen’. Dit rapport strekt tot uitvoering van de motie Dik-Faber / Bouwmeester. De inventarisatie van voedingsconcepten is uitgevoerd door de Stuurgroep Ondervoeding onder ziekenhuizen en biedt de aanknopingspunten om de voedingszorg in Nederlandse ziekenhuizen te verbeteren.