Kamerbrief over wachttijden sociale huurwoningen

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) stuurt De Tweede Kamer een brief over de uitkomsten van het onderzoek “Wachten, zoeken, vinden”. Rigo heeft in opdracht van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties onderzoek gedaan naar de wacht en zoektijden in de sociale huursector.