Kamerbrief over monitor decentralisatie-uitkering Beeldende Kunst en Vormgeving

Minister Bussemaker (OCW) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van een onderzoek naar de manier waarop gemeenten de middelen die zij krijgen voor beeldende kunst en vormgeving besteden.