Kamerbrief verkenning arbeidsmarkt cultuur en advies versterking arbeidsmarktpositie kunstenaars

Minister Bussemaker (OCW) stuurt haar reactie aan de Tweede Kamer op de verkenning arbeidsmarkt cultuur en advies versterking arbeidsmarktpositie kunstenaars.