Beantwoording vragen naar aanleiding van Schriftelijk Overleg Energieraad 6 juni 2016

Minister Kamp (EZ) beantwoordt de schriftelijke vragen van de Tweede Kamer over de Energieraad van 6 juni in Luxemburg.