Kamerbrief over cultuuronderwijs

Minister Bussemaker (OCW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit.