Kamerbrief over geschilbeslechting zorgcontractering

Minister Schippers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de start van de zogeheten 'Onafhankelijke Geschilleninstantie Zorgcontractering'.

De behandeling van geschillen in de zorg wordt uitgevoerd door het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI).
De geschilleninstantie start met geschillen over de contractering van zorg in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en aanvullend gecontracteerde zorg. Vanaf 1 april 2017 behandelt het NAI ook geschillen over de contractering van zorg in de Wet langdurige zorg (Wlz).

Op de website van het het NAI staat meer informatie over:

  • vormen van beslechting van verschillen (mediation, bindend advies en arbitrage);
  • de kosten;
  • de procedure.