Kamerbrief over ondersteuning omschakeling van gangbare naar biologische landbouw

Naar aanleiding van het plenair debat over de situatie in de melkveehouderij op14 april jongstleden is op 19 april motie 33979 nr. 127 van de leden Koşer Kaya en Thieme aangenomen. In deze motie vraagt de Kamer aan de regering om mogelijkheden te verkennen om de omschakeling van gangbare naar biologische landbouw economisch aantrekkelijker te maken en onnodige hindernissen daarvoor weg te nemen, en de Tweede Kamer hierover voor de zomer te informeren.