Kamerbrief over voornemen energieneutrale netwerken in beheer van Rijkswaterstaat

Minister Schultz van Haegen (IenM) informeert de Tweede Kamer over haar streven om de netwerken die Rijkswaterstaat beheert (hoofdvaarwegennet, hoofdwegennet en hoofdwatersysteem) energieneutraal te maken.