Aanbiedingsbrief bij beantwoording vragen en nota van wijziging bij Voorstel van Rijkswet op het Nederlanderschap

Staatssecretaris Dijkhoff (IenM) stuurt de beantwoording van vragen van Kamerleden en de bijzondere gedelegeerden van Aruba, Curaçao en Sint Maarten naar de Tweede Kamer. De Kamerleden en de gedelegeerden hadden vragen gesteld naar aanleiding van het voorstel van rijkswet tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap. Daarnaast stuurt hij een 2e nota van wijziging mee met de brief.