Beantwoording vragen over het onderzoek '(W)elk kind heeft recht op onderwijs?'

Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt vragen van het Kamerlid Ypma (PvdA) over het onderzoek '(W')elk kind heeft recht op onderwijs?'