Beantwoording Kamervragen over mogelijk kankerverwekkende stoffen in voeding

Minister Schippers (VWS) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Dik-Faber (CU) over mogelijk kankerverwekkende stoffen in voeding.