Beantwoording Kamervragen over bericht Gemeentelijke e-mail slecht beveiligd

Minister Plasterk (BZK) stuurt de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Oosenbrug en Fokke (beiden PvdA) over het bericht “Gemeentelijke e mail slecht beveiligd”.