Kamerbrief over uitvoering Nationale open data agenda 2016

Minister Plasterk (BZK) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken in de uitvoering van het open databeleid.