Kamerbrief over uitkomsten lange termijn verkenning energie in de gebouwde omgeving

Minister Blok ( Wonen & Rijksdienst) stuurt de Tweede Kamer de uitkomsten van de scenariostudies die zijn uitgevoerd op basis van literatuuronderzoek en input van stakeholders.