Mededinging en Duurzaamheid

Minister Kamp (EZ) stuurt brief aan de Tweede Kamer met informatie over de reacties op en het verdere proces van de Beleidsregel Mededinging en Duurzaamheid.