Beantwoording Kamervragen over decentrale duurzame elektriciteitsopwekking

Minister Kamp (EZ) beantwoordt vragen van de PVV-fractie in de Eerste Kamer over de brief van 12 mei 2016 over de eerste ervaringen met experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking.