Kamerbrief voorschoolse voorzieningen en samenwerking onderwijs en kinderopvang

Minister Asscher (SZW) gaat in deze brief aan de Tweede Kamer onder andere in op het belang van voorschoolse voorzieningen. Ook beschrijft hij de aard, omvang en motieven van de huidige samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang.