Kamerbrief Aanbieden beleidsevaluatie Green Deals

Tijdens het Algemeen Overleg Groene Groei van 16 maart jl. heeft minister Kamp van Economische Zaken de Tweede Kamer te informeren over de uitkomsten van de evaluatie van de Green Deal-aanpak. Mede namens de minister voor Wonen en Rijksdienst en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu zendt de minister hierbij het rapport van de door Kwink Groep
uitgevoerde beleidsevaluatie. Naast de evaluatie treft u het essay ‘Systematisch Maatwerk’ van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur en een studie naar Green Deals op het gebied van de Circulaire Economie, uitgevoerd door het Planbureau voor de Leefomgeving. Ook de Green Deal Board heeft gereflecteerd op het instrument en de eigen rol daarin; bijgaand vindt u de brief met daarin de aanbevelingen van de board.