Aanbiedingsbrief bij 'Ontwerp-Rijksstructuurvisie windenergie op zee: Aanvulling Hollandse Kust'

Minister Schultz van Haegen (IenM) stuurt de Ontwerp-Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee, Aanvulling gebied Hollandse Kust, naar de Tweede Kamer. Zij stuurt ook een reactie mee op de zienswijzen en adviezen en nog enkele andere documenten.