Aanbiedingsbrief bij 'Staat van de Veiligheid majeure risicobedrijven 2015 en stand van zaken openstaande moties en toezeggingen Externe Veiligheid'

Staatssecretaris Dijksma (IenM) stuurt de Staat van de Veiligheid majeure risicobedrijven 2015 naar de Tweede Kamer. Daarnaast reageert zij op het artikel in tijdschrift Arbowetenschap over toezicht in de chemische industrie en op de motie Ulenbelt/Smaling. In deze motie vragen de Kamerleden om een onderzoek naar de inspectiebeleving van inspecteurs  van bedrijven waarvoor het Besluit risico's zware ongevallen 1999 (Brzo) geldt.