Kamerbrief over APK van de toekomst, mogelijkheden voor een APK-roetfiltertest en nieuw verbod verwijderen van roetfilters

Staatssecretaris Dijksma (IenM|) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie Hooglandt over het inzetten op aanpassing in Europees verband van de APK-eisen aan het wagenpark van de toekomst. Daarnaast schrijft zij over de voortgang van de uitvoering van de motie Hoogland/Van Tongeren. De motie heeft betrekking op een verbod op verwijdering van roetfilters of andere milieusystemen en invoer van een effectieve test in de APK voor de uitstoot van schadelijke stoffen.