Bijlage 1 Definitieve Herstelkader 5 juli 2016

Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Tweede Kamer een brief over het uniform herstelkader herbeoordelingen rentederivaten in het MKB. De minister schrijft dat de aangestelde onafhankelijke deskundigen hem op 5 juli het vastgestelde uniform herstelkader hebben aangeboden. Vier banken hebben zich inmiddels gecommitteerd aan het toepassen van het herstelkader. Het herstelkader vormt de basis waarop de herbeoordelingen vanaf heden op een goed uitvoerbare en zorgvuldige wijze kunnen worden uitgevoerd.