Kamerbrief over Werken aan toekomstbestendige wetgeving en een toekomstbestendig wetgevingsproces

Minister Kamp (EZ)  en minister Van der Steur (VenJ) sturen de Tweede kamer een brief over Werken aan toekomstbestendige wetgeving en een toekomstbestendig wetgevingsproces. Deze brief gaat in op de vraag hoe het kabinet wil komen tot een structurele aanpak van het onderwerp toekomstbestendige wetgeving.