Aanbiedingsbrief bij tweede nota van wijziging Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Minister Schippers (VWS) stuurt de Tweede Kamer de tweede nota van wijziging behorende bij het voorstel van wet, over regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz).