Kamerbrief aanbieding rapporten gezondheidsrisico’s rond veehouderijen

Staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken) en staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) informeren de Tweede Kamer over het rapport ‘Veehouderij en Gezondheid Omwonenden’ (VGO-onderzoek) en enkele andere onderzoeksrapporten.

De resultaten geven reden tot bezorgdheid. De onderzoeken laten zien dat er mogelijke verbanden zijn gevonden tussen het wonen in de omgeving van veehouderijen en de gezondheid. Het kabinet beraadt zich op maatregelen. Samen met de veehouderijsectoren, in het bijzonder de pluimveesector, zal het kabinet zich buigen over maatregelen om de luchtkwaliteit rondom veehouderijen te verbeteren. Daarnaast is het belangrijk dat provincies over optimale mogelijkheden beschikken om te kunnen sturen op dieraantallen in zowel het belang van de kwaliteit van de leefomgeving als in het belang van volksgezondheid. Daarom zal het kabinet het eerder aangekondigde wetsvoorstel dieraantallen verder in gang zetten. Het kabinet zal deze onderzoeken en de verschillende effecten op de volksgezondheid die hieruit naar voren komen, grondig analyseren. De problematiek vraagt om een gezamenlijke aanpak van ministeries, andere overheden, de sector en overige betrokkenen. Na de zomer ontvangt de Kamer nader informatie over de te nemen maatregelen en vervolgonderzoek.