Kamerbrief n.a.v. de uitzending van Zembla over asbest in ovens

Het televisieprogramma Zembla maakte in januari 2014 melding van asbest in ovens van bakkerijen. Op 8 juni 2016 werd opnieuw aandacht geschonken aan het onderwerp. Minister Asscher (SZW) informeert de Tweede Kamer over de gang van zaken en welke acties zijn ondernomen.