Kamerbrief over evaluatie microfinanciering via Qredits en actualiteiten Qredits en microfinanciering

Minister Kamp (EZ) stuurt de Tweede Kamer de eerste beleidsevaluatie van microfinanciering en een appreciatie. Ook informeert de minister de Kamer over een aantal actualiteiten betreffende Qredits en over de motie Verhoeven.