Kamerbrief voortgang Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme

Minister van der Steur (VenJ) en minister Asscher (SZW) informeren de Tweede Kamer over de voortgang van de uitvoering van het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme.