Beantwoording Kamervragen over de gevolgen van Brexit voor de City of London, Nederlandse bedrijven, en de Amsterdamse Zuidas

Antwoorden van minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) op de vragen gesteld door het lid Verhoeven (D66) over de gevolgen van een Brexit voor de City of London, Nederlandse bedrijven, en de Amsterdamse Zuidas.