Beantwoording vragen over het bericht 'Kamp vindt Green Deals nuttig, maar zet financiering stop'

Minister Kamp (EZ) beantwoordt vragen van het Kamerlid Van
Tongeren (GroenLinks) over het bericht 'Kamp vindt Green Deals nuttig, maar zet financiering stop'.