Kamerbrief spoedeisende wetsvoorstellen Financiën en UBO-register

Minister Dijsselbloem van Financiën informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van het wetsvoorstel ter implementatie van het UBO-register en de nog niet ingediende spoedeisende Financiën-wetsvoorstellen.