Kamerbrief over aanbieding evaluatierapport PUM Senior Experts programma 2012-2015

Minister Ploumen (Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) biedt de Tweede Kamer de evaluatie aan van het PUM Netherlands Senior Experts programma (PUM). De evaluatie is uitgevoerd door de Erasmus Universiteit Rotterdam en beslaat de periode 2012-2015.