Position Paper

Staatssecretaris Wiebes van Financiën stuurt een position paper van de Coördinatiegroep Constructiebestrijding ten behoeve van een expertmeeting naar de Tweede Kamer