Beantwoording Kamervragen over Zuid-West 380 kV Oost-hoogspanningsverbinding

Minister Kamp (EZ) beantwoordt vragen van de Kamerleden Çegerek en
Leenders over berichten over de Zuid-West 380 kV Oost-hoogspanningsverbinding.