Kamerbrief over toezeggingen aanbesteden en inspectietoezicht

Minister Blok (BZK) informeert de Tweede Kamer over de toezeggingen van het sociaal domein inzake aanbestedingen jeugdzorg en de mogelijkheden om het inspectietoezicht in het sociaal domein integraal vorm te geven.