Beantwoording Kamervragen over asbestvondst bij bospaden in Apeldoorn

Staatssecretaris Dijksma (IenM) beantwoordt vragen van het Kamerlid Cegerek (PvdA) over de vondst van bospaden in Apeldoorn.