Kamerbrief over implementatie ILUC-richtlijn, toezeggingen aan de Tweede Kamer en jaarrapportage hernieuwbare energie vervoer 2015


Staatssecretaris Dijksma (IenM) informeert de Tweede Kamer over de implementatie van de ILUC-richtlijn. Deze richtlijn wijzigt de Richtlijn Brandstofkwaliteit (FQD) en de Richtlijn Hernieuwbare Energie (RED). Daarnaast reageert zij op het rapport 'Quick scan regelgeving dubbeltelling biobrandstoffen. Kwetsbaarheden in het systeem' van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) . Ook stuurt zij de rapporten 'Nalevingstrategie Energie voor Vervoer' en 'Rapportage Energie voor Vervoer in Nederland 2015. Naleving verplichtingen hernieuwbare energie vervoer en brandstoffen luchtverontreinigingg' van de NEa naar de Kamer.