Beantwoording Kamervragen over het afdwingen van landbouwenquêtes door het CBS

Minister Kamp en staatssecretaris Van Dam (EZ) beantwoorden vragen van het Kamerlid Dijkgraaf (SGP) over het afdwingen van vijf aanvullende landbouwenquêtes door het CBS. Daarnaast beantwoorden zij vragen van het Kamerlid Geurts (CDA) over de voorgenomen sancties door het CBS en het bericht 'Verplichte deelname aan CBS telling Varkensstapel van de zotte'.