Kamerbrief over 5e voortgangsrapportage ERTMS en programmabeslissing

Staatssecretaris Dijksma (IenM) stuurt de 5e voortgangsrapportage ERTMS (VGR5) naar de Tweede Kamer. Zij informeert de Kamer daarbij over de programmabeslissing in het kader van de Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT).