Kamerbrief over resultaten onderzoek prejudiciele vragen Hoge Raad

Minister Van der Steur (VenJ) stuurt het onderzoeksrapport 'De Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad: een tussentijdse evaluatie in het licht van de mogelijke invoering in het strafrecht' naar de Tweede Kamer. Hij geeft daarbij aan welke vervolgstappen hij wil nemen.

Eenzelfde brief is aan de Eerste Kamer gestuurd.