Kamerbrief over stand van zaken mogelijkheden tot het plaatsen van speeltoestellen in de openbare ruimte

Minister Schippers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de mogelijkheden om gemeenten de ruimte te geven om particuliere speeltoestellen toe te staan in de openbare ruimte.