Aanbiedingsbrief bij het plan van aanpak over de implementatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Aanbiedingsbrief van minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) bij het plan van aanpak inzake de implementatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.