Beantwoording Kamervragen over gevolgen vrijhandelsverdragen (CETA en TTIP) voor asbesthoudende producten

Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) beantwoordt de vragen van Kamerleden Jasper van Dijk en Smaling (beiden SP) over de gevolgen van de vrijhandelsverdragen met Canada (CETA) en de VS (TTIP) voor asbesthoudende producten.