Kamerbrief aankondiging regeling voor monomestvergisting

Met deze brief informeert minister Kamp (EZ) de Tweede Kamer over zijn voornemen om een aparte stimuleringsregeling open te stellen voor het vergisten van mest op boerderijschaal.

Monomestvergisting is één van de hernieuwbare energie-opties die nodig zijn op weg naar het realiseren van de hernieuwbare energiedoelstelling in 2020. Binnen de taskforce monomestvergisting is door partijen uit de zuivelsector en biogasbranche in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken gewerkt aan een passende aanpak. Het resultaat is dat minister Kamp van EZ voornemens is om een aparte stimuleringsregeling open te stellen voor het vergisten van mest op boerderijschaal.