Aanbieding rapport Tussentijdse evaluatie TKI-toeslagregeling

Minister Kamp (EZ) biedt de Tweede Kamer het rapport Tussentijdse evaluatie TKI-toeslagregeling aan.